www.ridcc.com

RIDCC 2018
Rotterdam

Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) is de eerste internationale choreografiewedstrijd voor duetten. Initiatiefnemers zijn Maya Roest en Mischa van Leeuwen, twee ervaren dansers bij Scapino Ballet Rotterdam. Voor deze eerste editie kwamen 320 inzendingen binnen uit 40 landen. Uit al die aanmeldingen zijn 16 deelnemers geselecteerd die 3 dagen lang meededen aan de competitie. Zaterdag 23 juni werd de hoofdprijs uitgereikt in Theater Rotterdam: de mogelijkheid om een nieuwe productie te maken bij het productiehuis van Theater Rotterdam i.s.m. Scapino Ballet Rotterdam met een productiebudget van € 100.000.

beuk!
projectmanager & productieleider

In dit project had beuk! een dubbele rol. Enerzijds overkoepeld en aansturend: als kartrekker van het team begeleidde ze het proces van de realisatie van de competitie en trad ze op als netwerker tussen de verschillende partners. Daarnaast is beuk! ook heel praktisch bezig geweest met de concrete productie: dit liep uiteen van de communicatie met deelnemers tot afstemming met techniek en horeca. Aukje Bolle (zakelijk leider RIDCC 2018) over de werkwijze van beuk! : “ik heb haar ervaren als energiek, positief, uiterst professioneel en accuraat“.